Uzupełnianie brakujących zębów przez mosty protetyczne

Mosty protetyczne to znakomita alternatywa dla protez ruchomych w kwestii uzupełniania częściowych braków w uzębieniu. Zapewniają one większy komfort od rozwiązań wyjmowanych, ale niestety nie zawsze mogą zostać przez dentystę zaproponowane pacjentom. Przyjrzyjmy się temu rozwiązaniu trochę bliżej. Istota rozwiązania Każdy most protetyczny zbudowany jest z filarów i przęsła. Filarami są korony założone na oszlifowane zęby pacjenta, a na przęśle rozpiętym nad luką zębową założone są korony stanowiące wypełnienie braków. Rozwiązanie jest wygodniejsze, ponieważ konstrukcje założona jest na stałe i dzięki temu jest w pełni stabilna.

Wskazania

Warunkiem koniecznym założenia mostu zębowego jest posiadanie przez pacjenta zębów mogących służyć za filary po obu stronach luki. Nie można dobudować na przykład szóstki i siódemki, ponieważ most miałby filar tylko z jednej strony. W takich przypadkach można sięgnąć po inne rozwiązania, chociażby implanty. Należy pamiętać, że wykonanie mostu protetycznego związane jest z koniecznością bardzo silnego oszlifowania dwóch zdrowych zębów mających służyć za filary oraz nałożeniem na nie koron. Jest to działanie inwazyjne i stosunkowo drogie, więc stosuje się je zazwyczaj tylko przy większych lukach zębowych, kiedy stosowanie implantów byłoby znacznie droższe. Najważniejszym wskazaniem do zastosowania mostów protetycznych jest po prostu istnienie luki zębowej. Każda luka zębowa to bardzo duży problem, a kwestie estetyczne to tylko ich cześć.

Braki w uzębieniu mogą prowadzić do przemieszczania się zębów, upośledzenia funkcji żucia, gromadzenia się resztek pokarmu, a nawet do zaniku wyrostków zębowych. Efektem tego ostatniego zjawiska jest trudność w stosowaniu implantów i protez ruchomych, a także przedwczesne przyjęcie przez twarz starczego wyglądu ze względu na realne zmiany anatomiczne układu kostnego. Takie zmiany są nieodwracalne, więc w każdym przypadku powstania luki należy rozważyć interwencję, niekoniecznie poprzez most protetyczny.

Story Page